Kísérletek

 • Csillapított inga (4)

  Készítsünk 1,5 méter hosszú fonálingát, amelynek nehezéke egy pingponglabda! Hogyan függ a légellenállási erõ munkája (vagyis az energiaveszteség) az indítás h magasságától? Mekkora a légellenállási erõ átlagos teljesítménye egy fél lengés során?
 • Csúszási súrlódás (4)

  Amikor a fahasábot vízszintes felületen egyenletesen, lassan húzzuk, akkor a rugós erőmérőn leolvashatjuk a csúszási súrlódási erő értékét.
 • Felugró golyóstoll (5)

  Ha a nyomógombos golyóstollat gombbal lefelé az asztalhoz nyomjuk, majd elengedjük, azt tapasztaljuk, hogy a toll kissé felugrik az asztalról. Mérjük meg, mekkora mozgási energiát ad a rugó a tollnak!
 • Ferde hajítás (4)

  Készítsünk rajztáblából egy változtatható hajlásszögû lejtõt! Illesszük a rajztábla alját az asztal széléhez úgy, hogy a lejtõn lecsúszó test ütközés nélkül hagyja el a lejtõt és essen a talajra. Mérjük meg, hogy mekkora hajlásszög esetén esik le legtávolabbra a rajztábla tetejérõl lecsúszó pénzérme! Függ-e az eredmény a rajztábla hosszától, illetve az asztal magasságától, valamint a pénzérmétõl?
 • Golyósor (5)

  Térítsünk ki egy vagy több golyót, majd engedjük el a golyó(ka)t, és figyeljük meg a golyók mozgását.
 • Gördülési ellenállás (6)

  A könnyen mozgó kiskocsit nagyon kis erővel tudjuk húzni vízszintes sínen rugós erőmérővel. A vízszintes asztallapon elgurított golyó lassulását alig észleljük.
 • Gumi erő-megnyúlás karakterisztikája (6)

  Határozzuk meg egy adott hosszúságú kalapgumi erõ-megnyúlás karakterisztikáját! Mérjük meg különbözõ terhelések mellett a kis függõleges kitérésû rezgések frekvenciáját! Milyen kapcsolatba hozható a frekvencia-terhelés függvény a karakterisztikával?
 • Inga fékeződése (5)

  Vizsgáljuk meg kísérletileg, hogy mikor áll meg hamarabb az inga, ha nagyobb vagy ha kisebb méretû golyó van a fonál végén! Függ-e a megállási idõ a golyó anyagától?
 • Inga feltekeredése (7)

  Térítsük ki vízszintesig a fonálingát, majd engedjük szabadon mozogni. Amikor a fonál függőleges helyzetbe kerül, az akadály kisebb sugarú körpályára kényszeríti az ingatestet, így a fonál fokozatosan feltekeredik az akadályként szolgáló vékony rúdra.
 • Két labda felpattanása (7)

  Ha bizonyos magasságból vízszintes talajra ejtünk labdákat, akkor azok kisebb sebességgel pattannak vissza, mint a leérkezési sebességük. Ha azonban két labdát egymás tetejére helyezünk, és így ejtjük le őket, akkor a felső labda meglepően magasra pattanhat.
 • Két test mozgása rúd körül (8)

  A rendszer indítása után a nagyobb test először szabadesésszerűen kezd el mozogni, majd lelassul, végül megáll. A kisebb test látványosan feltekeredik a vízszintes rúdra.
 • Kúpinga mozgása (6)

  A kúpingát indítsuk el, majd vele szinkronban indítsuk el a kúp magasságának megfelelő hosszúságú fonálingát is. A kúpinga és a magasságával megegyező hosszúságú fonálinga lengésideje megegyezik.
 • Mozgás a lejtőn (4)

  A lejtőn lefelé mozgó test gyorsulása lehet pozitív (lefelé mutató), lehet negatív (felfelé mutató), illetve lehet nulla is (ilyenkor állandó sebességgel mozog a test). A lejtőn felfelé mozgó test gyorsulása mindig ellentétes a sebességének irányával (ilyenkor a test mindig lelassul).
 • Perdületmegmaradás vizsgálata (4)

  Hosszú fonálon függő test aljához erősített gumiszálra kössünk rá egy másik testet! Vizsgáljuk meg ezzel az eszközzel a perdület megmaradását!
 • Rugóállandó mérése (7)

  A rugóállandót meghatározhatjuk a rugó sztatikus deformációja alapján (sztatikus módszer), illetve a rugóra akasztott testek rezgésének periódusidejéből is (dinamikus módszer).
 • Stabilitás a lejtőn (8)

  Ha a fahasábok elegendően magasak, illetve a súrlódás elegendően nagy, akkor a hasábok felborulnak a lejtőn. Ha a súrlódást tetszőlegesen lecsökkentjük (a könnyen mozgó kiskocsi segítségével), akkor akármilyen magas hasáb felborulás nélkül, tiszta transzlációs mozgással halad lefelé a lejtőn.
 • Tapadási súrlódás (3)

  Amikor a vízszintes felületen nyugvó fahasábot lassan húzni kezdjük, akkor a rugós erőmérőn leolvashatjuk a tapadási súrlódási erő értékét. Ennek maximumát akkor észlelhetjük, amikor a test éppen megindul.
 • Tapadási súrlódás lejtőn (5)

  A lejtő hajlásszögét addig növeljük, amíg a lejtőre helyezett test elkezd lecsúszni. Ekkor a tapadási súrlódási együttható értékét a lejtő kritikus hajlásszögének tangenseként számíthatjuk ki.
 • Távolugrás hátszélben (5)

  Atlétikában nem hitelesíthetõ az a csúcseredmény, amelyet a rövidtávfutó vagy a távolugró 2 m/s sebességû hátszélben ér el. Végezzünk méréseket, melyek alapján megbecsülhetjük, hogy mennyivel javítja egy távolugró eredményét a hátszél!
 • Testek tehetetlensége (8)

  Az asztalra fektetett gyufásdobozra tegyünk rá egy vízzel telt, kisméretû poharat. Egy vonalzóval üssük ki a gyufásdobozt a pohár alól. Végezzünk egyszerû méréseket (például mérjük meg a pohár elmozdulását is), s ezek alapján becsüljük meg, mennyi idõ alatt ütöttük ki a gyufásdobozt!
 • Ütközési szám mérése (5)

  Ha bizonyos magasságból vízszintes talajra ejtünk labdákat, akkor azok kisebb sebességgel pattannak vissza, mint a leérkezési sebességük. A visszapattanási és a leérkezési sebességük arányát nevezzük ütközési számnak.
 • Vizet tartalmazó vödör forgatása (6)

  Tegyünk vizet a vödörbe, majd a kötél segítségével forgassuk meg a vödröt függőleges síkban. Ha a vödröt elegendően gyorsan forgatjuk, akkor még a pálya tetőpontján (amikor szájával lefelé néz a vödör) sem folyik ki a víz a vödörből.
  URI STRING  
/menu/F-B-C
  CLASS/METHOD  
search/getlist
  MEMORY USAGE  
914,416 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0005
Controller Execution Time ( Search / Getlist )  0.0091
Total Execution Time  0.0096
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 4   
0.0005   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('6080b4e1a3a69a581c2977d90cde49fd''44.222.189.51''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1716683898) 
0.0010   DELETE FROM `sessions`
WHERE `last_activity` < 1716676698 
0.0006   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0028   SELECT `e`.`eid`, `e`.`title`, `e`.`preparation`, `e`.`description`, `e`.`explanation`, `e`.`level`
FROM (`experiments` as e)
JOIN `exp_catON `exp_cat`.`eid` = `e`.`eid`
WHERE  `exp_cat`.`label`  LIKE 'F-B-C%'
ORDER BY `title`
LIMIT 500