Kísérletek

 • Kerékpárdinamó teljesítménye (4)

  Vizsgáljuk meg, hogyan függ a kerékpár-dinamó által különbözõ állandó ellenállásokon leadott elektromos teljesítmény a forgórész fordulatszámától!
 • Mágnes ejtése rézcsőben (8)

  Függőlegesen álló rézcsövön ejtsünk át lágyvas darabot, majd erős mágnest. Figyeljük meg, hogy a lágyvas igen gyorsan átesik a rézcsövön, a mágnes mozgása pedig meglepően lassú.
 • Mágneses inga csillapodása (6)

  Készítsünk mágneses fonálingát: a lengõ test lehet egy kis mágnes, vagy egy felmágnesezett acélgolyó. Vizsgáljuk meg, milyen hatással van a fonálinga lengésidejére és csillapodására, ha az inga egy vízszintes alumínium-, illetve vaslemez felett leng különbözõ magasságokban
 • Thomson-ágyú (9)

  Nagyjából 500 menetes tekercs belsejébe tegyünk nyitott vasmagot. A vasmagra húzzuk rá az alumínium karikát. A tekercset csatlakoztassuk a váltóáramú, 230 V-os elektromos hálózatra. A bekapcsolás pillanatában a tekercs magasra lövi a karikát. Ha a tekercs vasmagjára több karikát teszünk, akkor az ágyú sokkal magasabbra lő.
  URI STRING  
/menu/F-H-D
  CLASS/METHOD  
search/getlist
  MEMORY USAGE  
616,056 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0005
Controller Execution Time ( Search / Getlist )  0.0049
Total Execution Time  0.0055
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 3   
0.0002   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('3e22b2f425d6d4b8382c5e02405efba4''34.232.51.240''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1603626077) 
0.0004   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0015   SELECT `e`.`eid`, `e`.`title`, `e`.`preparation`, `e`.`description`, `e`.`explanation`, `e`.`level`
FROM (`experiments` as e)
JOIN `exp_catON `exp_cat`.`eid` = `e`.`eid`
WHERE  `exp_cat`.`label`  LIKE 'F-H-D%'
ORDER BY `title`
LIMIT 500