Kísérletek

 • Acél mérőszalag szilárdsága (5)

  Ha az acél mérõszalagot egy szétnyitható asztal két lapja közé becsúsztatjuk, vagy az asztal szélén egy nehezebb könyvvel leszorítjuk, és lassan kifelé toljuk, a mérõszalag kiálló része egy bizonyos L hosszúság elérése esetén az asztal szélénél hirtelen ,,letörik''. Visszahúzva csak egy jóval kisebb l hosszúságnál ,,egyenesedik ki'' újra. Mérjük meg egy szokásos, lehetõleg 2 m hosszú mérõszalaggal L és l értékeit! Mérjünk ,,lefelé fordított'' szalaggal is! Vizsgáljuk meg a jelenséget ,,ferde asztal'' esetén, az asztal hajlásszögének függvényében!
 • Csavarrugó visszapattanása (3)

  Vizsgáljuk meg, milyen magasra pattan vissza az asztalról egy ráejtett, függõleges tengelyû csavarrugó. Gondoskodjunk róla, hogy a mérés közben a rugó tengelye végig függõleges maradjon.
 • Felugró golyóstoll (5)

  Ha a nyomógombos golyóstollat gombbal lefelé az asztalhoz nyomjuk, majd elengedjük, azt tapasztaljuk, hogy a toll kissé felugrik az asztalról. Mérjük meg, mekkora mozgási energiát ad a rugó a tollnak!
 • Fémfűrészlap alakváltozása (4)

  A legegyszerûbb fémfûrészlapok kb. 30 cm hosszúak, végeiknél kisméretû lyukak vannak. Kössük össze a lyukakat különbözõ hosszúságú, erõs zsinegekkel. Hogyan függ a fûrészlap maximális behajlása (y) a két lyuk közötti (x) távolságtól? Mérjük meg azt is, hogyan függ a zsineget feszítõ F erõ az x távolságtól!
 • Gumi erő-megnyúlás karakterisztikája (6)

  Határozzuk meg egy adott hosszúságú kalapgumi erõ-megnyúlás karakterisztikáját! Mérjük meg különbözõ terhelések mellett a kis függõleges kitérésû rezgések frekvenciáját! Milyen kapcsolatba hozható a frekvencia-terhelés függvény a karakterisztikával?
 • Gumi megnyúlása (5)

  Mérjük meg egy kb. 50 cm hosszú kerékpár szelepgumi megnyúlását a húzóerõ függvényében! Áztassunk be 1-2 napig hideg vízbe egy másik szelepgumit, majd azzal is végezzük el a mérést!
 • Gumiszál hiszterézise (6)

  Egy gumiszál megnyújtásához befektetett Wb munka nagyobb, mint a gumiszál által végzett hasznos Wh munka a szál összehúzódásakor. Határozzuk meg méréssel a Wh/Wb hatásfokot! Hogyan függ ez a hatásfok a megnyúlás és az összehúzódás sebességétõl?
 • Laza csavarrugó (Slinky) ejtése (8)

  A rugó alsó menete erőegyensúlyban van, ezért a fonál elégetése után is mozdulatlan marad. Természetesen a rugó tömegközéppontja a nehézségi gyorsulásnak megfelelően esik lefelé. Azt figyelhetjük meg, hogy a rugó először összecsukódik, és a rugó legalsó menete csak ezután kezd el szabadon esni.
 • Léggömb felfújása üvegben (6)

  Rögzítsük a speciális üvegedény belsejében a léggömböt. Ha az edény alján lévő csapot zárva tartjuk, a léggömböt nem tudjuk felfújni. Nyitott csap mellett fújjuk fel a léggömböt, majd zárjuk el a csapot. A feszesen maradt léggömböt töltsük tele vízzel, majd végül nyissuk ki a csapot. A víz gejzírként ömlik ki a léggömbből.
 • Lépcsőjáró rugó (4)

  Mérjük meg, hogy mekkora mechanikai munkát végzünk akkor, ha egy lépcsõjáró rugót (más néven: SLINKY-rugót) lassan úgy emelünk fel, hogy csak a legfelsõ menetét fogjuk. A menetek távolságának vizsgálatával állapítsuk meg, hogy milyen magasra került a rugó tömegközéppontja!
 • Rugalmas energia mérése (6)

  Hajlítsunk meg egy fémfûrészlapot, illetve mûanyagvonalzót! Határozzuk meg a bennük tárolt rugalmas energiát az alakváltozás függvényében!
 • Rugóállandó mérése (7)

  A rugóállandót meghatározhatjuk a rugó sztatikus deformációja alapján (sztatikus módszer), illetve a rugóra akasztott testek rezgésének periódusidejéből is (dinamikus módszer).
 • Szivacs összenyomódása (4)

  Téglatest alakú, száraz, puha szivacsot helyezzünk vízszintes asztalra úgy, hogy a legnagyobb lapja legyen az asztalon. Helyezzünk rá egy kemény kartonlapot, majd terheljük fokozatosan! Hogyan függ az összenyomódás a terhelõ erõtõl? Fokozatosan szüntessük meg a terhelést! Mit tapasztalunk? Végezzük el a kísérletet szivacslabdákkal is!
 • Torziómodulus mérése (4)

  Torziós lengések segítségével mérjük meg egy hajszál torziós állandóját (direkciós nyomatékát)! Végezzük el a mérést különbözõ páratartalmú levegõben, és vizsgáljuk meg a lengések csillapodását is!
  URI STRING  
/menu/F-B-F
  CLASS/METHOD  
search/getlist
  MEMORY USAGE  
794,680 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0005
Controller Execution Time ( Search / Getlist )  0.0069
Total Execution Time  0.0075
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 3   
0.0006   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('024ff8470b8c6ccb2e4e1d8fc7d5ec18''44.222.189.51''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1716682493) 
0.0007   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0017   SELECT `e`.`eid`, `e`.`title`, `e`.`preparation`, `e`.`description`, `e`.`explanation`, `e`.`level`
FROM (`experiments` as e)
JOIN `exp_catON `exp_cat`.`eid` = `e`.`eid`
WHERE  `exp_cat`.`label`  LIKE 'F-B-F%'
ORDER BY `title`
LIMIT 500