Rugalmas alakváltozások » Csavarrugó visszapattanása

Jelenség leírása

Vizsgáljuk meg, milyen magasra pattan vissza az asztalról egy ráejtett, függõleges tengelyû csavarrugó. Gondoskodjunk róla, hogy a mérés közben a rugó tengelye végig függõleges maradjon.

Eszközök

csavarrugó, hosszú vonalzó vagy mérőszalag

Magyarázat

A rugót célszerû egy függõleges pálcára, vagy egy kifeszített madzagra fûzni és így leejteni. Így biztosíthatjuk a legegyszerûbben, hogy a rugó tengelye esés közben végig függõleges legyen. Az ütköztetést kemény, merev felületen érdemes végezni (pl. kõ-, üveg- vagy fémlapon), hiszen így ütközéskor a rugó deformációja jóval nagyobb, mint az alaplap deformációja, és ezért a visszapattanási magasság fõként a rugó tulajdonságaitól függ. Nehézséget okoz a visszapattanási magasság megmérése. A legegyszerûbb, ha a rugó mellé egy centiméter-skálát helyezünk, és errõl olvassuk le a visszapattanás magasságát. Ennek a módszernek néhány cm-es hibája lehet. Pontosabb eredményt kapunk, ha a rugó mozgását videora vesszük, és a képeket ,,kikockázva'' állapítjuk meg a maximális visszapattanási magasságot.

Pozsonyi Éva (Komárom, Jókai Mór Gimn., IV. o.t.) a mérést 3 különbözõ rugóval végezte el. Az ejtési magasságot mindhárom esetben 10 cm-enként változtatta 40 cm-tõl 160 cm-ig. Mérési adatai a grafikonon láthatók.

Minden pont három azonos beállítású, de egymástól független mérés eredményének átlagát mutatja. Az eredmények szórásából a mérés hibája kis ejtési magasságoknál 10%-ra, nagy ejtési magasságoknál 5%-ra becsülhetõ.

A grafikonról leolvasható, hogy a visszapattanási magasság az ejtési magassággal közel egyenes arányban áll. Az is látható, hogy a nagyobb direkciós állandójú rugó magasabbra pattan vissza. (A keményebb rugó deformációja az ütközéskor kisebb, így kisebb a deformációból adódó mechanikai energiaveszteség is.)

Szerzők

  • Gnadig Péter
  URI STRING  
/show/629/F-B-F
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
605,416 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0081
Total Execution Time  0.0088
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0005   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('af16a8c621fe974d7bfec5e849718f78''3.239.233.139''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1611126422) 
0.0006   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0006   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '629' 
0.0005   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '629' 
0.0004   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '629' 
0.0003   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '629' 
0.0003   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '629' 
0.0005   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '629' 
0.0005   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '629'