Kísérletek

 • Eldőlő vonalzó (4)

  Egy hosszú, egyenes vonalzót a vízszintes asztalon ferde helyzetből elengedünk. Hány centiméterrel csúszik el a vonalzó alsó pontja, mire a vonalzó újra nyugalomba kerül? Mérjük meg az elcsúszást a vonalzó kezdeti állását jellemző szög függvényében, legalább háromféle súrlódási együttható esetén!
 • Fa sűrűségváltozása vízfelvétel hatására (3)

  Mérjük meg egy száraz és egy teljesen átázott hurkapálca sûrûségét! Vizsgáljuk meg azt is, hogyan változik a vízbe helyezett hurkapálca sûrûsége az idõ függvényében!
 • Fajlagos ellenállás mérése (5)

  Mérjük meg különbözõ keménységû ceruzák grafitjának fajlagos ellenállását!
 • Gázfejlődés pezsgőtablettából (4)

  Hány köbcentiméter gáz fejlõdik egyetlen pezsgõtabletta vízben való feloldása során?
 • Gyümölcsök víztartalma (3)

  Mérjük meg néhány gyümölcsfajta százalékos víztartalmát!
 • Hajszál szakítószilárdsága (5)

  Mérjük meg az emberi hajszál szakítószilárdságát! Függ-e ez a haj színétõl?
 • Hajszálhigrométer (7)

  Készítsünk hajszálhigrométert a levegõ relatív páratartalmának mérésére (lásd pl. Budó: Kísérleti fizika I., 144,4.ábra)! Végezzünk méréseket a lakás különbözõ helyiségeiben, valamint szabad levegõn is különbözõ napszakokban!
 • Homok ülepedése folyadékban (6)

  Átlátszó, hengeres palack aljába tegyünk homokot, majd töltsük tele vízzel és zárjuk le a tetejét. Rázzuk össze a keveréket, majd a palackot állítsuk ismét függõleges helyzetbe. Tanulmányozzuk a homok ülepedését! Adjuk meg a leülepedett anyag mennyiségét az idõ függvényében! Milyen módon következtethetünk a homokszemcsék méretére?
 • Láng terjedési sebessége (6)

  Az egyik végén meggyújtott papírcsíkon fellobbanó láng terjedési sebessége függ a papír vastagságától. Vizsgáljuk meg ezt a jelenséget! Függ a láng sebessége attól, hogy a papírcsíkot hõvezetõ, vagy hõszigetelõ lapra helyeztük? (Vigyázz, óvatosan kísérletezz!)
 • Lépéshossz sebességfüggése (6)

  Mérjük meg a lépéshossz, illetve a lépések frekvenciájának sebességfüggését - lassú sétától a gyors futásig!
 • Térfogatmérés (3)

  Mérd meg minél pontosabban saját tested térfogatát! Becsüld meg az eredmény pontosságát!
 • Tészta kelése (3)

  Mérjük meg, hogy a kelésben levõ tészta térfogata hogyan függ az eltelt idõtõl! Hogyan függ a térfogatváltozás sebessége a környezet hõmérsékletétõl?
 • Viaszcseppek (4)

  Ferdén tartott, égõ gyertyából cseppentsük a megolvadt paraffint egy vízszintes helyzetû rajzlapra! Mérjük a rajzlapon keletkezõ paraffinfolt átmérõjét az esési magasság függvényében!
 • Vízbe csapódó golyók (4)

  Nagyméretû, átlátszó edényben lévõ vízbe a víznél kisebb sûrûségû golyókat ejtünk. Hogyan függ a H behatolási mélység a h ejtési magasságtól és a golyó r sugarától?
 • Vízcsepp süllyedése olajban (6)

  Étolajban egy kicsiny vízcsepp közelítõleg gömb alakot vesz fel és egyenletes sebességgel süllyed. Hogyan függ a süllyedés sebessége a csepp méretétõl?
 • Vízsugár cseppekre szakadása (5)

  A vízcsapból lassan kifolyó víz egyre szûkülõ sugárban folyik, majd cseppekre szakadozik szét. Mérjük meg, hogyan függ az egybefüggõ vízsugár hossza a vízhozamtól!
  URI STRING  
/menu/F-L
  CLASS/METHOD  
search/getlist
  MEMORY USAGE  
791,896 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Search / Getlist )  0.0081
Total Execution Time  0.0090
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 3   
0.0008   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('fb31db4724e29993ba94d5edfa4f2c07''44.222.189.51''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1716677739) 
0.0007   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0020   SELECT `e`.`eid`, `e`.`title`, `e`.`preparation`, `e`.`description`, `e`.`explanation`, `e`.`level`
FROM (`experiments` as e)
JOIN `exp_catON `exp_cat`.`eid` = `e`.`eid`
WHERE  `exp_cat`.`label`  LIKE 'F-L%'
ORDER BY `title`
LIMIT 500