Egyéb kisérletek » Láng terjedési sebessége

Jelenség leírása

Az egyik végén meggyújtott papírcsíkon fellobbanó láng terjedési sebessége függ a papír vastagságától. Vizsgáljuk meg ezt a jelenséget! Függ a láng sebessége attól, hogy a papírcsíkot hõvezetõ, vagy hõszigetelõ lapra helyeztük? (Vigyázz, óvatosan kísérletezz!)

Eszközök

hosszú vonalzó, papírcsíkok, stopper

Magyarázat

A méréshez szükséges papírcsíkokat célszerû különbözõ vastagságú, de azonos vagy hasonló minõségû papírlapokból elkészíteni, így az eredmények egymással jól összevethetõk. Egyetlen papírcsík vastagságára több(5-20 db) egymásra helyezett réteg együttes vastagságából következtethetünk. (A rétegek együttes vastagsága milliméteres nagyságrendû, ez csavarmikrométer segítségével jól mérhetõ.) A különbözõ vastagságú csíkokat készíthetjük egyféle papírból, több réteg egymásrahelyezésével is, ilyenkor azonban préseléssel kell gondoskodnunk arról, hogy a rétegek közé ne kerülhessen levegõ.

A legkülönbözõbb minõségû papírlapokkal (újságpapírral, füzetlappal, géppapírral, szalvétával) végzett kísérletek során általános tapasztalat, hogy az égõ papírcsíkot akár hõvezetõ, akát hõszigetelõ lapra helyezve az égéshez nem jut elég oxigén; a láng néhány másodperc alatt kialszik. Így célszerû a láng terjedési sebssségét alátámasztás nélkül, vizszintesen tartott papírcsíkon mérni.

Bános Noémi (Temesvár, Bartók Béla Líceum, II. o.t.) öt különbözõ minõségû, azonos szélességû papírcsíkon vizsgálta a láng terjedési sebsségét. Mérési eredményeit az 1. grafikon mutatja. Látható, hogy vastagabb papír esetén a láng terjedési sebessége kisebb. A sebességet a papírvastagság reciprokának a függvényében ábrázolva az is látható, hogy a vizsgált tartományban a láng terjedési sebessége közel fordítottan arányos a papírcsík vastagságával (2. grafikon).

1. grafikon

2. grafikon

Bános Noémi a láng terjedési sebességét azonos vastagságú, de különbözõ szélességû papírcsíkokon is tanulmányozta. Eredményeit a 3. grafikon mutatja, Látható, hogy a papírcsík szélessége is befolyásolja a láng terjedési sebességét; a szélességet növelve a terjedési sebesség kismértékben csökken.

3. grafikon

Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Bános Noémi
  URI STRING  
/show/655/F-L
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
607,464 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0107
Total Execution Time  0.0113
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 10   
0.0005   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('71c17338437599294c021bf31252c008''100.28.2.72''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1718278743) 
0.0008   DELETE FROM `sessions`
WHERE `last_activity` < 1718271543 
0.0006   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0007   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '655' 
0.0007   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '655' 
0.0006   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '655' 
0.0004   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '655' 
0.0007   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '655' 
0.0007   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '655' 
0.0004   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '655'