Kísérletek

 • Digitális mérőműszer belső ellenállása (4)

  Mérjük meg egy digitális mérõmûszer belsõ ellenállását, ha azt feszültségmérésre állítjuk! Függ-e a belsõ ellenállás a méréshatártól?
 • Ellenállás hőmérsékletfüggése (4)

  Egy huzamosabb ideje mûködõ volfrámszálas olvasólámpa villásdugóját húzzuk ki a konnektorból. Mérjük meg, hogyan változik a lehûlõ izzószál ellenállása az idõ függvényében. Mennyi idõ alatt csökken az ellenállás az üzemi érték felére?
 • Galvánelemek (4)

  Készítsünk különbözõ tömegszázalékú konyhasóoldatokat, majd helyezzünk beléjük különbözõ (Fe, Cu, Al stb.) fémelektródákat. Mérjük meg a fellépõ elektromos feszültség kezdeti értékét és idõbeli változását!
 • Galvánelemek vizsgálata (4)

  Mérjük meg három különbözõ 1,5 V-os galvánelem (pl. ceruza-, bébi-, góliátelem) belsõ ellenállását és hasznosítható energiáját! Milyen mérhetõ elektromos tulajdonságtól függ az elem ára?
 • Grafitceruza nyomának elektromos ellenállása (6)

  Puha fekete ceruzával satírozzunk be egy papíron különbözõ alakú és nagyságú téglalapokat. Mérjük meg a téglalapok elektromos ellenállásait a szemközti oldalaik között! Találunk-e valamilyen szabályosságot?
 • Kerékpárdinamó teljesítménye (4)

  Vizsgáljuk meg, hogyan függ a kerékpár-dinamó által különbözõ állandó ellenállásokon leadott elektromos teljesítmény a forgórész fordulatszámától!
 • Légáramlásmérő (elektromos) (6)

  Készíts légáramlásmérõt, melynek mûködése egy forró huzal elektromos ellenállásváltozásán alapszik. (A huzalt csak kis feszültséggel - max. 42 V - melegítsd!) Térképezd fel vele a hajszárítóból vagy porszívóból kiáramló levegõ sebességeloszlását!
 • Zsebrádió teljesítményfelvétele (7)

  Hogyan függ egy zsebrádió által felvett elektromos teljesítmény attól, hogy milyen hangosan hallgatjuk a rádiót?
 • Zsebtelep teljesítménye (4)

  4,5 V-os zsebtelepre kössünk egy adott névleges teljesítményû zseblámpaizzót! Mérjük meg, hogyan változik az izzó tényleges teljesítménye a bekapcsolástól eltelt hosszú idõ folyamán! Határozzuk meg az izzó által felvett energiát az idõ függvényében!
  URI STRING  
/menu/F-H-F
  CLASS/METHOD  
search/getlist
  MEMORY USAGE  
695,640 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0004
Controller Execution Time ( Search / Getlist )  0.0072
Total Execution Time  0.0076
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 3   
0.0005   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('4f41188eec5a7b4298107e152eb4d132''44.222.189.51''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1716677038) 
0.0006   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0021   SELECT `e`.`eid`, `e`.`title`, `e`.`preparation`, `e`.`description`, `e`.`explanation`, `e`.`level`
FROM (`experiments` as e)
JOIN `exp_catON `exp_cat`.`eid` = `e`.`eid`
WHERE  `exp_cat`.`label`  LIKE 'F-H-F%'
ORDER BY `title`
LIMIT 500