Áramkörök » Kerékpárdinamó teljesítménye

Jelenség leírása

Vizsgáljuk meg, hogyan függ a kerékpár-dinamó által különbözõ állandó ellenállásokon leadott elektromos teljesítmény a forgórész fordulatszámától!

Eszközök

fordulatszámmérő, kerékpárdinamó, multiméter

Magyarázat

A kerékpárt felfordított helyzetben - esetleg egy segítõtárs közremûködésével - közel egyenletes sebességgel tekerve mérhetjük az ellenálláson átfolyó áramot, és (vagy) a rajta esõ feszültséget. Ennek ismeretében a teljesítmény könnyen számítható. Néhányan motorral (fúrógéppel, esztergapaddal) hajtották meg a kerékpárról leszerelt dinamót. A fordulatszám közvetve (a hajtókar fordulatszámát mérve és az áttételt elõzetesen meghatározva) ugyancsak mérhetõ, illetve kiszámítható, de megfelelõ eszközzel közvetlenül is megkapható.

A mérést elvégzõk többsége azt tapasztalta, hogy az ellenállásra esõ teljesítmény a fordulatszám négyzetével egyenesen, az ellenállással pedig fordítottan arányos, ami arra utal, hogy a dinamó feszültsége a fordulatszámmal arányosnak tekinthetõ. Ez a megállapítás azonban csak viszonylag nagy (néhányszor 100 \Omega-s, vagy még nagyobb) terhelõ ellenállásnál érvényes. Péterfalvi Csaba (Szekszárd, Garay J. Gimn. 11. o.t.) azt tapasztalta, hogy az 5, 10, 33 és 80 ohmos ellenállások közül a 10 ohmos vette fel a legnagyobb teljesítményt. Azt is megfigyelte, hogy 15, 30 és 45 km/h haladási sebességnél a kerékpárjának lámpája kb. ugyanolyan erõsen világít, tehát a (12 ohmosnak számolt ellenállású) izzó által felvett teljesítmény nem függ számottevõen a dinamó fordulatszámától.


Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Ivády Balázs
  • Radnai Gyula
  URI STRING  
/show/197/F-H-F
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
604,544 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0297
Total Execution Time  0.0309
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0006   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('fbe8f5d1b6c594b4eebca32b5ecac2e4''18.232.124.77''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1566731449) 
0.0007   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0056   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '197' 
0.0006   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '197' 
0.0004   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '197' 
0.0003   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '197' 
0.0003   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '197' 
0.0004   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '197' 
0.0004   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '197'