Kísérletek

 • Acélradiátor felmágneseződése (6)

  Acélradiátor közelében mozgassunk egy iránytűt függőlegesen fel-le. Mozgatás közben megfigyelhetjük az iránytű átfordulását. A radiátor teteje az iránytű északi pólusát vonzza, a radiátor alja pedig a déli pólusát.
 • Állandó mágnesek terének bemutatása vasreszelékkel (3)

  Tegyük a mágneseket a plexilap alá, majd szórjunk a mágnesek fölé, a plexilapra vasreszeléket. A vasreszelék kirajzolja a mágnesek terét. Oldalról nézve a mágneses mező háromdimenziós ábrázolása is látható. Jól megfigyelhetőek az állandó mágnesek pólusai is.
 • Áramjárta vezetőre ható erő bemutatása patkómágnessel (4)

  Szögletes U alakú vezető keret alsó, vízszintes szakaszát vezessük át egy patkómágnes szárai között. Ha a keretben áram folyik, akkor a mágneses mező hatására a keret vízszintes irányba kilendül. Akár a keretben folyó áram irányát változtatjuk meg, akár a patkómágnes fejre állításával a mágneses mező irányát fordítjuk meg, a keretre ható erő ellentétesre vált. (Természetesen, ha a két változást egyszerre hajtjuk végre, akkor a keretre ható erő iránya nem változik.)
 • Áramjárta vezetőre ható erő higanyban (7)

  A higanyt tartalmazó hengeres edény közepén helyezzünk el egy rúdmágnest. Az edényben lévő higanyba nyúljon be egy röpzsinór. Az edény alján, a higanyból vezessen ki egy csatlakozó. Hozzunk létre olyan áramkört, amelyben a mozgásra képes röpzsinóron, illetve a higanyon keresztül folyik az áram. Az áram bekapcsolása után a röpzsinór körbejárja a higanyos edény közepén lévő rúdmágnest.
 • Energiaveszteség ütközéskor (5)

  Az egymást vonzó mágneses ütközők segítségével tökéletesen rugalmatlan ütközéseket valósíthatunk meg. Az ütközés után a mágnesek hatására a kiskocsik egymáshoz tapadnak, és együtt mozognak tovább. Megvalósíthatunk olyan frontális ütközéseket is, amikor az egymással szemben mozgó kiskocsik az ütközés végén összetapadva megállnak, így teljes mértékben elvesztik mozgási energiájukat.
 • Katódsugárcsöves monitor fejre állítása (7)

  Állítsunk be a monitoron egy jól ismert állóképet, majd fordítsuk oldalára, illetve teljesen fejre a monitort. Figyeljük meg, hogyan változnak a színek az elforgatás következtében. A monitor ki-be kapcsolására a színek (legtöbbször) helyreállnak.
 • Katódsugárcsöves monitor mágnesekkel (6)

  Hagyományos katódsugárcsöves televízió készülékkel vagy monitorral végezhetjük el ezt a kísérletet. Állítsunk elő a képernyőn egy homogén színt, majd közelítsünk a képernyőhöz állandó mágneseket. Ha a mágneseket a képernyő felületére fektetjük, akkor csodálatos színes mintázatot (úgynevezett Lorentz-lenyomatot) figyelhetünk meg a képernyőn.
 • Mágesesek közötti vonzóerő (4)

  Készítsünk mágneses ingát! Két mágneskorong egyikét rögzítsük az asztalon, a másikat függesszük fel felette úgy, hogy egyensúlyi helyzetben elég közel legyenek egymáshoz, vonzó helyzetben. Mérjük meg a kitérített ingára ható vonzóerõt a kitérítési szög függvényében!
 • Mágnesek közötti erőhatás (6)

  Mérjük meg, hogyan függ két állandó mágnes között fellépõ erõ a mágnesek távolságától
 • Mágneses inga (4)

  Készítsünk egy mágnes és egy lágyvas felhasználásával ,,mágneses ingát''! Az asztalra rögzített egyik test felett lengjen a másik! Vizsgáljuk meg az inga mozgását a kitérítés szögének és a testek egyensúlyi távolságának függvényében!
 • Mágneses mező feltérképezése (4)

  Határozzuk meg egy korong alakú mágnes körül több pontban az indukcióvektor irányát! Használjunk elõször vasreszeléket, majd iránytût!
 • Rúdmágnes mágneses tere (4)

  ,,Miképp fejthetni meg azt, hogy a delejes acélrúd hatása a rúd közepe táján semmi, a rúd végei felé pedig mindinkább növekszik? - kérdezte Jedlik Ányos egy vizsgán 1871-ben. Mérjük meg egy iskolai rúdmágnes környezetében a B mágneses indukció irányát, és szemléltessük a mágneses mezõt B-vonalakkal.
 • Rúdmágnes mágneses terének mérése (4)

  Mérjük meg egy iránytû segítségével a mágneses indukcióvektor nagyságát a rúdmágnes közepétõl számított r távolság függvényében! Méréseinket két különbözõ egyenes mentén végezzük el! Felhasználhatjuk, hogy a földi mágneses tér indukcióvektorának vízszintes összetevõje 0,02 mT nagyságú.
 • Rúdmágnesek kölcsönhatása (6)

  Két rúdmágnes közül az egyiket rögzítjük, a másikat pedig engedjük szabadon forogni a középpontján átmenõ függõleges tengely körül. Tanulmányozzuk a mágnesre ható forgatónyomatékot az elfordulási szög és a mágnesek l távolságának függvényében!
 • Rugalmas ütközés mágnesekkel (5)

  Az ütközések ugyanúgy játszódnak le taszító mágneses ütközők esetén is, mint rugókkal: Ha az álló céltárgy és a lövedék tömege megegyezik, akkor az ütközés után a lövedék megáll, és a céltárgy ugyanakkora sebességgel mozog, mint amennyivel a lövedék becsapódott.
 • Rugalmatlan ütközés mágnesekkel (4)

  Az egymást vonzó mágneses ütközők segítségével tökéletesen rugalmatlan ütközéseket valósíthatunk meg. Az ütközés után a mágnesek hatására a kiskocsik egymáshoz tapadnak, és együtt mozognak tovább.
 • Szóráskísérlet mágneses vonzócentrummal (7)

  Vízszintes asztalon indigópapír segítségével megörökíthetjük egy nagyméretû guruló acélgolyó nyomvonalát. Helyezzünk el egy mágnest az asztalon, és vizsgáljuk meg a mellette más-más távolságra elhaladó golyó pályáját!
  URI STRING  
/menu/F-H-C
  CLASS/METHOD  
search/getlist
  MEMORY USAGE  
732,928 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0003
Controller Execution Time ( Search / Getlist )  0.0055
Total Execution Time  0.0059
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 3   
0.0006   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('cd50571a7cace286c8feb03cb114c79a''44.222.189.51''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1716678760) 
0.0006   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0015   SELECT `e`.`eid`, `e`.`title`, `e`.`preparation`, `e`.`description`, `e`.`explanation`, `e`.`level`
FROM (`experiments` as e)
JOIN `exp_catON `exp_cat`.`eid` = `e`.`eid`
WHERE  `exp_cat`.`label`  LIKE 'F-H-C%'
ORDER BY `title`
LIMIT 500