Kísérletek

 • Energiaveszteség ütközéskor (5)

  Az egymást vonzó mágneses ütközők segítségével tökéletesen rugalmatlan ütközéseket valósíthatunk meg. Az ütközés után a mágnesek hatására a kiskocsik egymáshoz tapadnak, és együtt mozognak tovább. Megvalósíthatunk olyan frontális ütközéseket is, amikor az egymással szemben mozgó kiskocsik az ütközés végén összetapadva megállnak, így teljes mértékben elvesztik mozgási energiájukat.
 • Forgózsámoly biciklikerékkel (7)

  Üljünk a forgózsámolyra, vegyük a kezünkbe az ólomcsővel nehezített biciklikereket, amit forgassunk meg. A kerék tengelye legyen vízszintes. Lábunkat emeljük fel, majd fordítsuk a kerék tengelyét függőleges irányba. Amint a kereket elforgatjuk, mi magunk is forgásba jövünk. Ha a kereket ellenkező irányba fordítjuk, vagyis megváltoztatjuk a forgásirányát, akkor mi is az ellenkező irányba forgunk. Saját forgásirányunk és a kerék forgásiránya mindig ellentétes.
 • Forgózsámoly súlyokkal (6)

  Üljünk a forgózsámolyra, vegyünk a kezünkbe két 5 kilós súlyt, lábunkat emeljük fel, és behúzott kézzel hozzuk forgásba magunkat. Forgás közben karunkat tárjuk szét, majd ismét húzzuk össze. Karunkat széttárva forgásunk lelassul, visszahúzva újra felgyorsul.
 • Golyósor (5)

  Térítsünk ki egy vagy több golyót, majd engedjük el a golyó(ka)t, és figyeljük meg a golyók mozgását.
 • Katódsugárcső (elektronok mechanikai hatása) (6)

  Csatlakoztassuk a nagyfeszültségű tápegységet a kerékkel ellátott katódsugárcsőhöz, majd kapcsoljuk be. A katódból kilépő elektronok megforgatják a kereket, ami a fluoreszcens bevonat hatására zöldes fénnyel világít.
 • Két labda felpattanása (7)

  Ha bizonyos magasságból vízszintes talajra ejtünk labdákat, akkor azok kisebb sebességgel pattannak vissza, mint a leérkezési sebességük. Ha azonban két labdát egymás tetejére helyezünk, és így ejtjük le őket, akkor a felső labda meglepően magasra pattanhat.
 • Két test mozgása rúd körül (8)

  A rendszer indítása után a nagyobb test először szabadesésszerűen kezd el mozogni, majd lelassul, végül megáll. A kisebb test látványosan feltekeredik a vízszintes rúdra.
 • Rugalmas ütközés (7)

  Ha az álló céltárgy és a lövedék tömege megegyezik, akkor az ütközés után a lövedék megáll, és a céltárgy ugyanakkora sebességgel mozog, mint amennyivel a lövedék becsapódott. Ha a lövedék tömege nagyobb a céltárgy tömegénél, akkor az ütközés után mindkét test ugyanabba az irányba mozog tovább, mint amilyen a lövedék eredeti sebessége volt. Ha a céltárgy tömege nagyobb a lövedék tömegénél, akkor a lövedék visszapattan a céltárgyról.
 • Rugalmas ütközés mágnesekkel (5)

  Az ütközések ugyanúgy játszódnak le taszító mágneses ütközők esetén is, mint rugókkal: Ha az álló céltárgy és a lövedék tömege megegyezik, akkor az ütközés után a lövedék megáll, és a céltárgy ugyanakkora sebességgel mozog, mint amennyivel a lövedék becsapódott.
 • Rugalmatlan ütközés mágnesekkel (4)

  Az egymást vonzó mágneses ütközők segítségével tökéletesen rugalmatlan ütközéseket valósíthatunk meg. Az ütközés után a mágnesek hatására a kiskocsik egymáshoz tapadnak, és együtt mozognak tovább.
 • Rugalmatlan ütközés pénzérmékkel (8)

  Határozzuk meg két egyforma pénzérme centrális, egyenes ütközésére jellemzõ ütközési számot! Végezzük el a mérést különbözõ pénzérme-párokkal!
 • Ütközési szám mérése (5)

  Ha bizonyos magasságból vízszintes talajra ejtünk labdákat, akkor azok kisebb sebességgel pattannak vissza, mint a leérkezési sebességük. A visszapattanási és a leérkezési sebességük arányát nevezzük ütközési számnak.
 • Vizet tartalmazó vödör forgatása (6)

  Tegyünk vizet a vödörbe, majd a kötél segítségével forgassuk meg a vödröt függőleges síkban. Ha a vödröt elegendően gyorsan forgatjuk, akkor még a pálya tetőpontján (amikor szájával lefelé néz a vödör) sem folyik ki a víz a vödörből.
  URI STRING  
/menu/F-B-D
  CLASS/METHOD  
search/getlist
  MEMORY USAGE  
689,976 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Search / Getlist )  0.0067
Total Execution Time  0.0076
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 3   
0.0006   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('d32c987b3fe5ef6fa4c5c48341c39c74''44.222.189.51''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1716680634) 
0.0006   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0012   SELECT `e`.`eid`, `e`.`title`, `e`.`preparation`, `e`.`description`, `e`.`explanation`, `e`.`level`
FROM (`experiments` as e)
JOIN `exp_catON `exp_cat`.`eid` = `e`.`eid`
WHERE  `exp_cat`.`label`  LIKE 'F-B-D%'
ORDER BY `title`
LIMIT 500