Egyéb kisérletek » Hajszál szakítószilárdsága

Jelenség leírása

Mérjük meg az emberi hajszál szakítószilárdságát! Függ-e ez a haj színétõl?

Eszközök

hajszálak, súlyok (rugóra akasztható tömegek)

Magyarázat

A szakítószilárdság meghatározásához a hajszál átmérõjét és az elszakadáskor fellépõ húzóerõt kell megmérnünk. Sallai László (Túrkeve, Ványai A. Gimn., II. o.t.) írásvetítõvel kivetítette a mérendõ hajszál és egy ismert átmérõjû ceruzabél képét s a vetítõvásznon vonalzóval lemérte a képek arányát. Sokan mikroszkópot, vagy mikrométert használtak. Baranyai Attila (Zalaegerszeg, Zrínyi M. Gimn., IV. o.t.) üveglemezek közé helyezte távtartóként a hajszálat, s lézerfény interferenciájából határozta meg az üveglemezek távolságát, ebbõl pedig a hajszál keresztmetszetét.

A húzóerõt legtöbben rugós erõmérõvel, vagy ismert tömegû súlyokkal határozták meg.

A mérések többsége azt mutatta, hogy a sötét (fekete, vagy sötétbarna) hajszál szakítószilárdsága nagyobb, mint a szõke, vagy õsz hajszálaké, de néhányan nem találtak ilyen kapcsolatot a hajszín és a szakítószilárdság között. Hoffmann Eufrozina (Kisbér, Táncsics M. Gimn., III. o.t.) megfigyelése szerint a lószõr szakítószilárdsága közel azonos az emberi hajéval, a mûhajé viszont kb. 6-7-szer nagyobb annál. Rácz Attila (Szeged, Deák F. Gimn., II. o.t.) szerint a szakítószilárdság fõleg a haj átmérõjétõl, ez utóbbi pedig a személy életkorától függ.

Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Baranyai Attila
  • Hoffmann Eufrozina
  • Rácz Attila
  • Sallai László
  URI STRING  
/show/635/F-L
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
604,328 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0005
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0101
Total Execution Time  0.0106
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0009   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('1e6faba50409f959d59cb8e060d6bd00''100.28.2.72''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1718278329) 
0.0005   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0007   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '635' 
0.0008   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '635' 
0.0007   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '635' 
0.0004   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '635' 
0.0004   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '635' 
0.0008   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '635' 
0.0006   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '635'