Egyéb kisérletek » Vízsugár cseppekre szakadása

Jelenség leírása

A vízcsapból lassan kifolyó víz egyre szûkülõ sugárban folyik, majd cseppekre szakadozik szét. Mérjük meg, hogyan függ az egybefüggõ vízsugár hossza a vízhozamtól!

Eszközök

hosszú vonalzó, mérőpohár, vízcsap

Magyarázat

M. 148. A vízcsapból lassan kifolyó víz egyre szûkülõ sugárban folyik, majd cseppekre szakadozik szét. Mérjük meg, hogyan függ az egybefüggõ vízsugár hossza a vízhozamtól!

Megoldás. Az egybefüggõ vízsugár hosszát csak viszonylag nagy relatív hibával lehet meghatározni, ugyanis a cseppekre szakadás helye két-három centiméteres szakaszon ingadozik.

A vízhozam pontosabban mérhetõ pl. a következõ módon: fogjuk fel a kifolyó vizet egy mérõhengerben, és határozzuk meg adott idõ alatt kifolyt víz mennyiségét. A vízhozamot (az egységnyi idõ alatt kiömlõ víz térfogatát) a két mennyiség hányadosa adja.

Simon Gábor Budapest, Kõrösi Csoma Sándor Gimn. IV. o. t.) egy méter magasan elhelyezett, 4 mm átmérõjû alumínium csõbõl függõlegesen lefelé kifolyó vízsugarat vizsgált. Mérési adatait a következõ táblázat tartalmazza:

!!\setlength!!!!\tabcolsep!!4.4pt

A vízsugár hossza: l [cm] 20 25 30 35 40 45 50
A vízhozam: H [l/min] 0,747 1,094 1,513 1,896 2,570 3,010 4,312

(Minden adatpár 4 mérés átlagolt eredménye.)

A grafikonról látható, hogy a vízhozam növelésével növekszik az egybefüggõ vízsugár hossza.

Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Simon Gábor
  URI STRING  
/show/648/F-L
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
605,384 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0096
Total Execution Time  0.0105
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0005   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('b2a941ff1aac7921e104bd4f022b7e82''100.28.2.72''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1718276069) 
0.0006   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0008   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '648' 
0.0008   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '648' 
0.0005   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '648' 
0.0004   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '648' 
0.0006   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '648' 
0.0005   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '648' 
0.0004   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '648'