Rugalmas alakváltozások » Acél mérőszalag szilárdsága

Jelenség leírása

Ha az acél mérõszalagot egy szétnyitható asztal két lapja közé becsúsztatjuk, vagy az asztal szélén egy nehezebb könyvvel leszorítjuk, és lassan kifelé toljuk, a mérõszalag kiálló része egy bizonyos L hosszúság elérése esetén az asztal szélénél hirtelen ,,letörik''. Visszahúzva csak egy jóval kisebb l hosszúságnál ,,egyenesedik ki'' újra. Mérjük meg egy szokásos, lehetõleg 2 m hosszú mérõszalaggal L és l értékeit! Mérjünk ,,lefelé fordított'' szalaggal is! Vizsgáljuk meg a jelenséget ,,ferde asztal'' esetén, az asztal hajlásszögének függvényében!

Eszközök

acérél mőszalag, szögmérő

Magyarázat

M. 162. Ha az acél mérõszalagot egy szétnyitható asztal két lapja közé becsúsztatjuk, vagy az asztal szélén egy nehezebb könyvvel leszorítjuk, és lassan kifelé toljuk, a mérõszalag kiálló része egy bizonyos L hosszúság elérése esetén az asztal szélénél hirtelen ,,letörik''. Visszahúzva csak egy jóval kisebb l hosszúságnál ,,egyenesedik ki'' újra.

Mérjük meg egy szokásos, lehetõleg 2 m hosszú mérõszalaggal L és l értékeit! Mérjünk ,,lefelé fordított'' szalaggal is! Vizsgáljuk meg a jelenséget ,,ferde asztal'' esetén, az asztal \alpha hajlásszögének függvényében!

Megoldás. Major Zsuzsanna (Stuttgart, Friedrich-Eugens G. II. o. t.) az 1. ábrán látható kicsit módosított elrendezéssel végezte a mérést. Egy ceruza, illetve papírcsík segítségével úgy rögzítette a mérõszalagot, hogy nem ,,lapította el'' az asztal szélénél, a letörés hanem megtartotta annak íves alakját. Így kétféle helyzetben, felfelé-, illetve lefelé görbülõ szalaggal is tudott méréseket végezni. A szalagot egy deszkához szorította, és a deszka \alpha dõlésszögét változtatva mérte L, illetve l értékét (2. ábra). (Vigyázott arra, hogy a szalag lengése ne hamisítsa meg a mérést.) Mérési adatait (amelyek kb. 1 mm pontossággal közvetleül leolvashatók a mérõszalagról) táblázatba foglalta, és grafikusan ábrázolta. A mérések eredményét a grafikon foglalja össze. A letörés L hossza \alpha függvényében mind a felfelé görbülõ (I), mind pedig a lefelé görbülõ (II) szalagnál parabolára emlékeztetõ, minimummal rendelkezõ görbével írható le. Az I. esetben a minimumhely kb. \alpha= 30o-nál van, a II. esetben pedig 10o környékén. Az l(\alpha) függvénynek érdekes módon mindkét esetben ugyanott, \alpha= 50o környékén ,,törése'' van, ennek egyszerû szemléletes magyarázata nem ismert.

1. ábra

!!\newpage!!

2. ábra

Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Major Zsuzsanna
  URI STRING  
/show/662/F-B-F
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
612,752 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0004
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0042
Total Execution Time  0.0046
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0002   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('38a6aa8019166c5c7c43517896f1b34c''3.239.233.139''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1611125110) 
0.0003   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0002   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '662' 
0.0002   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '662' 
0.0002   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '662' 
0.0001   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '662' 
0.0001   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '662' 
0.0002   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '662' 
0.0002   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '662'