Folyadékok és gázok mechanikája » Vízhozam mérése

Jelenség leírása

Mérjük meg egy csapból kifolyó víz (víz)áramát a csap nyitottságának függvényében!

Eszközök

Magas mérőhenger, mérleg, szögmérő

Magyarázat

M. 161. Mérjük meg egy csapból kifolyó víz (víz)áramát a csap nyitottságának függvényében!

Megoldás. A csapból kifolyó vízáram a csapból egységnyi idõ alatt kifolyó víz mennyisége, azaz Ivíz = V/t, ahol V a t idõ alatt kifolyt víz térfogata. A vízáram mérése igen egyszerû: adott csapállás mellett folyassuk ismert t ideig a vizet egy edénybe, mérjük le a kifolyt víz térfogatát, majd képezzük a hányadost. A csap nyitottságát célszerûen a csap zárt helyzetéhez képesti szögelfordulásával jellemezhetjük. Így a csap nyitottsága is könnyen mérhetõ egy szögmérõ segítségével.

Bakos Péter (Eger, Szilágyi Erzsébet Gimn., I. o. t.) 0o és 300o között változtatta a csap nyitottságát, és minden csapállásnál egymástól függetlenül háromszor mérte le az 5 másodperc alatt kifolyó víz térfogatát. A vízáramot a három eredmény átlagértékébõl számolta. Mérési adatait táblázatba foglalta. A grafikon a csap nyitottságának a függvényében mutatja a vízáram értékét. Látható, hogy kezdetben a vízáram a csap nyitottságával közel lineárisan nõ, de késõbb, nagyobb szögeknél a görbe ellaposodik, a csap vízárama ,,telítésbe kerül''.

Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Bakos Péter
  URI STRING  
/show/661/F-B-G
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
605,272 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0013
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0138
Total Execution Time  0.0151
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0007   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('3790d36314dd78d2b19ddecd7d55d88c''3.239.233.139''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1610743979) 
0.0007   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0055   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '661' 
0.0004   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '661' 
0.0003   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '661' 
0.0002   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '661' 
0.0002   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '661' 
0.0003   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '661' 
0.0004   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '661'