Egyéb optika » Fényképezőgép exponálása

Jelenség leírása

Fényképezõgép exponálási idejének mérése. Hálózati váltakozó feszültséggel táplált fényforrásaink fényerõssége 100 Hz frekvenciával ingadozik. Készítsünk egy fényforrásról különbözõ expozíciós idejû felvételeket úgy, hogy a gépet az exponálás ideje alatt oldalirányban elforgatjuk! Célszerû fényforrásnak fénycsövet választani. Beküldendõ az 1/25 vagy 1/30 másodperces expozíciós idõvel készült kép másolata, s a kép alapján a tényleges expozíciós idõ meghatározása.

Eszközök

fényképezőgép

Magyarázat

Az 50 Hz frekvenciájú váltakozó áramra kapcsolt fénycsõ által kibocsátott fény intenzitása másodpercenként 100-szor ingadozik a minimális (teljesen sötét) és maximális fényerõsségû helyzet között. Ezt a gyors, szabad szemmel nem érzékelhetõ villogást egy fényképezõgép segítségével láthatóvá tehetjük, ha úgy készítünk képet a fénycsõrõl, hogy a fényképezõgépet az exponálás közben a feladatban leírt módon elforgatjuk. Ekkor a fénycsõ képe különbözõ idõpillanatokban a filmnek más-más helyén jön létre, így a fényintenzitás idõbeli változásának megfelelõen a filmen világosabb, ill. sötétebb csíkok rendszere alakul ki. (Hasonló elv alapján készülnek a futóversenyen a célfotók.) Ez a csíkrendszer jól megfigyelhetõ Szakács Botond (Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium, X. o.t.) hosszú, néhány másodperces expozíciós idõvel készített felvételén (1. fénykép). (A felvétel elmosódottságát a fényforrás véges kiterjedése okozza.)

1. fénykép

A 2. kép Szakács Botond 1/30 másodperces névleges expozíciós idõvel készült felvétele. A képen négy sötét vonal található; ez azt jelenti, hogy a valódi expozíciós idõ 3.10-2 és 5 .10-2 másodperc közé esik. Kihasználva azonban, hogy a rövid idejû expozíciós idõ alatt a film közel állandó sebességel mozog, pontosabb becslést is adhatunk az exponálás idejére.

2. fénykép

A fekete csíkok közti távolság a film egy századmásodperc alatti elmozdulásához tartozik, így összevetve ezt a távolságot a teljes csíkrendszer szélességével, megkaphatjuk az expozíciós idõ valódi értékét. A pontosság növelése érdekében célszerû figyelembe venni a fénycsõ véges kiterjedését is. Egy nyugalomban tartott fényképezõgéppel készített felvételen (3. fénykép) mérjük le a fénycsõ képének szélességét, és az expozícionálási idõ számolásakor ezt az értéket mindig vonjuk le a csíkrendszer teljes szélességébõl.

3. fénykép

A táblázat Szakács Botond mérési eredményeit tartalmazza. Az 1/30==3,3 .10-2 másodperces névleges expozíciós idõ mellett az expozíciós idõ mért értékei 2,8.10-2 másodperc körül szórnak.

Az álló Teljes Két sötét Három sötét Számolt Átlagos
fénycsõ képszé- vonal közti vonal közti expozíciós expozíciós
szélessége lesség távolság távolság idõ [10-2 s] idõ [10-2 s]
  43 14   2,7  
  39 12   2,8 
  35 11   2,7 
  63   35 3,3 
5,5 59   39 2,7 2,79
  20,5 5,5   2,7 
  34 11,5   2,5 
  27 9,5   2,3 
  69   40 3,2 
  45,5   27 3,0 

Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Szakács Botond
  URI STRING  
/show/657/F-I-D
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
617,488 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0013
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0094
Total Execution Time  0.0107
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0005   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('2ced09aa07d04ce38a0c9613bea6a9f0''18.232.124.77''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1566731459) 
0.0006   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0008   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '657' 
0.0005   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '657' 
0.0004   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '657' 
0.0003   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '657' 
0.0004   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '657' 
0.0005   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '657' 
0.0006   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '657'