Állapotváltozások » Pezsgőtabletta oldódása

Jelenség leírása

Oldjunk fel egy pohár vízben egy Plusssz C vitamin pezsgõtablettát! a) Mérjük meg az oldódás idejét különbözõ kiindulási hõmérséklet és víztérfogat esetén! b) Figyeljük meg a hõmérséklet és a vízszint megváltozását a folyamat során!

Eszközök

hőmérő, mérőhenger, pezsgőtabletták, stopper, vonalzó

Magyarázat

A mérés elvégzéséhez nincs szükség bonyolult eszközökre és technikai megoldásokra; elegendõ néhány mérõhenger, pár doboz C-vitaminos pezsgõtabletta, egy stopperóra és egy jó minõségû, kis hõkapacitású hõmérõ. A teljes mérési, de különösen az oldódáskor fellépõ hõmérsékletváltozás vizsgálatát célszerû egy, a környezetétõl jól hõszigetelt edényben végezni. Nehézséget okozhat az oldódás végének pontos megállapítása. Az oldódás végén a tabletta feljön a víz felszínére, ott apró darabokra, foszlányokra esik szét, a pezsgés megszûnik, és a foszlányok lassan eltûnnek.

Czipó Béla (Eger, Szilágyi E. Gimn., II. o.t.) minden alkalommal egységesen a tabletta darabokra való szétesését választotta az idõmérés végpontjának; így az idõadatok a teljes oldódás idejét pontatlanul adják meg, azonban egymással jobban összehasonlíthatók.

Az oldás során - különösen melegebb vízben - elõször heves pezsgés és ezzel együtt nagymértékû térfogatnövekedés tapasztalható, de a folyamat végére a pezsgés megszûnésével az oldat térfogata is visszaesik majdnem a kiindulási szintre.

Czipó Béla két méréssorozatot végzett; elõször 17~^\circ\!C-on vizsgálta az oldódási sebesség térfogattól való függését, majd azonos térfogatú (80\text{cm}^3), de különbözõ hõmérsékletû vízben vizsgálta az oldódást. Mindkét esetben az oldódási idõ mellett az oldás során kialakult maximális térfogatot és a végleges térfogatot is mérte. Eredményeit az 1. táblázat tartalmazza. Az oldódási idõnek az oldószer térfogatától, ill. hõmérsékletétõl való függését az 1., ill. 2. grafikon szemlélteti. Látható, hogy magasabb hõmérsékleten az oldódási folyamat gyorsabban játszódik le. Az oldódás sebessége nagy mennyiségû (70-80 cm3-nél több) oldószer esetén gyakorlatilag nem függ a térfogattól, azonban az oldószer térfogatát e szint alá csökkentve a folyamat hirtelen lelassul.

1. grafikon

2. grafikon

Czipó Béla minden mérés esetén az oldat enyhe lehûlését tapasztalta, ez arra utal, hogy a C-Plusz tabletták oldódása hõelvonó, endoterm folyamat.

A táblázatból látható, hogy a maximális térfogatnövekedés magasabb hõmérsékleten a hevesebb gázképzõdés miatt nagyobb, azonban a végleges térfogatnövekedés minden esetben 3-5 cm3, ami körülbelül a tabletta térfogatának felel meg.

Hõmérsékletoldódásiaz oldószervéglegesmaximális
 idõtérfogatatérfogattérfogat
[oC][s][cm3][cm3][cm3]
17136202430
17107303339
17104404550
1788505461
1787606470
1784707480
1783808591
17859094100
1786100105111
3046808497
40388084103
50358084107
60338083110

Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Czipó Béla
  URI STRING  
/show/651/F-E-E
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
617,000 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0009
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0071
Total Execution Time  0.0080
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0003   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('1da15bd6b6fcf5ae237c92c5dadbc500''18.232.124.77''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1566736326) 
0.0005   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0004   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '651' 
0.0004   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '651' 
0.0003   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '651' 
0.0003   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '651' 
0.0002   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '651' 
0.0003   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '651' 
0.0004   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '651'