Folyadékok és gázok mechanikája » Légáramlásmérő (elektromos)

Jelenség leírása

Készíts légáramlásmérõt, melynek mûködése egy forró huzal elektromos ellenállásváltozásán alapszik. (A huzalt csak kis feszültséggel - max. 42 V - melegítsd!) Térképezd fel vele a hajszárítóból vagy porszívóból kiáramló levegõ sebességeloszlását!

Eszközök

ellenálláshuzal, Hajszárító, multiméter

Magyarázat

M. 134. Készíts légáramlásmérõt, melynek mûködése egy forró huzal elektromos ellenállásváltozásán alapszik. (A huzalt csak kis feszültséggel - max. 42 V - melegítsd!) Térképezd fel vele a hajszárítóból vagy porszívóból kiáramló levegõ sebességeloszlását!

Megoldás. A méréshez olyan anyagot célszerû választani, amelynek ellenállása erõsen függ a hõmérséklettõl (nagy a hõfoktényezõje). Legegyszerûbb egy összetört burájú izzólámpa volframszálával végezni a méréseket. Vigyáznunk kell arra, hogy a szál ne melegedjék fel az izzás hõmérsékletéig (szabad levegõn nagyon hamar kiégne); a lámpát a névleges értéknél kisebb feszültségû telepre szabad csak kapcsolnunk.

Az ellenállás értékét feszültség- és árammérõ mûszerrel határozhatjuk meg (1. ábra). Sallai László (Túrkeve, Ványai A. Gimn., II. o.t.) Wheatstone-híd segítségével mérte egy 42 V-os vetítõizzó ellenállását, illetve annak változását.

1. ábra

A huzal ellenállása és a hõmérséklete között egyértelmû kapcsolat van, a hõmérsékletet pedig a drót körüli légáramlás sebessége szabja meg. Czipó Béla (Eger, Balassi B. Ált. Isk., 8. o.t.) egy hajszárító téglalap alakú nyílása elõtt (a berendezés szimmetriasíkjában) megkereste azokat a pontokat, ahová elhelyezve a lámpa huzalját, a mért ellenállás ugyanakkorának adódott. Ezeket a pontokat összekötve megkapta az azonos légáramlási sebesség ehhez tartozó ,,szintvonalakat'' (2. ábra).

2. ábra

Kicsit nehezebb feladat a mérés hitelesítése: annak meghatározása, hogy egy bizonyos ellenállásérték mekkora áramlási sebességnek felel meg. Páncél Csaba (Monor, József A. Gimn., I. o.t.) szélcsendes idõben egy autó ablakán kilógatott eszköz ellenállását mérte az autó kilométeróráján leolvasott sebesség függvényében. Megyeri Katalin (Monor, József A. Gimn., II. o.t.) az iskolai centrifugára szerelte az izzót, és a fordulatszám függvényében mérte az ellenállást. Az áramot csúszógyûrûs érintkezõ segítségével vezette a lámpához.

Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Czipó Béla
  • Megyeri Katalin
  • Páncél Csaba
  • Sallai László
  URI STRING  
/show/634/F-B-G
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
608,208 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0013
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0169
Total Execution Time  0.0183
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0007   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('db05b7714496f960ae4bad5fea604742''3.239.233.139''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1610741730) 
0.0007   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0068   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '634' 
0.0011   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '634' 
0.0007   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '634' 
0.0004   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '634' 
0.0004   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '634' 
0.0007   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '634' 
0.0006   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '634'