Állapotváltozások » Jégvirág

Jelenség leírása

Növesszünk jégvirágot hideg felületen! Vizsgáljuk meg a jégvirág növekedését! Mérjük meg valamelyik tulajdonságának idõbeli változását!

Eszközök

hosszú vonalzó, hőmérő

Magyarázat

M. 132. Növesszünk jégvirágot hideg felületen! Vizsgáljuk meg a jégvirág növekedését! Mérjük meg valamelyik tulajdonságának idõbeli változását!

Megoldás. Jégvirág kiválása egy hideg, fagypont alatti hõmérsékletû sima felületen lehetséges, ha azt meleg, páradús környezetbe helyezzük. A hideg felület környezetében a levegõ lehûl, és benne a vízpára túltelítetté válik. A túltelített vízpára a hideg felületen jégkristályok formájában csapódik ki. A jelenség hasonlít a dér képzõdéséhez.

A jégvirág képzõdése lassú kristályosodási folyamat. A folyamat hatszöges elrendezõdésû tûkristályok kiválásával kezdõdik. A tûkristályok folyamatosan nõnek, egy idõ után összeérnek, és teljesen behálózzák a felszínt. Az így létrejött alakzatok nagyon hasonlítanak egy virágra vagy páfránylevélre.

A megoldók többsége mesterségesen állított elõ jégvirágot. Egy üveglap egyik oldalát folyamatosan hûtötték úgy, hogy a teljes üveglap 0 oC alatti hõmérsékletû legyen. Az üveglap másik oldalát meleg, páradús levegõvel hozták kapcsolatba. Sallai László (Túrkeve, Ványai A. Gimn., II. o.t.) óránként 2 fokkal -16 oC-ig csökkentette az üveglap hõmérsékletét, és közben mérte a kialakult jégvirág felszínét és vastagságát. A felszín növekedését az ábra szemlélteti. Látható, hogy a kristályosodási folyamat lassan indul, majd egyre gyorsabban folytatódik, végül újra lelassul. A mérés végén a kristályosodás lelassulása azzal magyarázható, hogy Sallai László a mérést zárt térrészben végezte, melynek páratartalma a mérés végére jelentõsen csökkent.

A jégvirág felszínének növekedése az idõ függvényében három egymástól független mérés során

A jégvirág vastagsága elõször gyorsan, majd egyre lassabban növekszik, végül egy 0,8-1 mm-es vastagság állandósul. Ez azzal magyarázható, hogy a jég rossz hõvezetõ, így az egyre vastagodó jégréteg megakadályozza az intenzív hûtést.

Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Sallai László
  URI STRING  
/show/632/F-E-E
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
606,456 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0012
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0068
Total Execution Time  0.0081
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0004   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('78783bc9c19c634a8ae4e06f038b1582''18.232.124.77''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1566735110) 
0.0003   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0003   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '632' 
0.0003   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '632' 
0.0002   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '632' 
0.0002   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '632' 
0.0002   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '632' 
0.0003   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '632' 
0.0003   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '632'