Égitestek » Nap delelésének mérése

Jelenség leírása

Napóra, vagy más árnyékjelenség segítségével minél pontosabban mérd meg, hogy a lakóhelyeden mikor delel a Nap!

Összeállítás

A legegyszerûbb mérési eljárás egy függõlegesen leszúrt pálca (gnómonnak nevezett õsi napóra) árnyékának megfigyelése. Amikor a pálca árnyéka a legrövidebb, akkor van a legmagasabban a Nap. Ez a módszer azonban nem túl pontos, az árnyék elmosódottsága miatt 10-15 perces mérési hibát is eredményezhet.

Eszközök

gnomon, napóra

Magyarázat

Ivády Balázs (Kazincbarcika, Ságvári E. Gimn., II. o.t.) egy zsebtükörrel a szemközti (északi irányban elhelyezkedõ) házfalra vetítette a Nap fényét. Így az egyszerû napórás módszernél pontosabban tudott mérni, hiszen a fényfolt már 1-2 perc alatt is jelentõsen lejjebb, majd késõbb feljebb ,,ment''.

Több versenyzõ Öveges József ,,Játékos fizikai kísérletek'' címû könyvében leírt módszerre hivatkozott. Ennek az a lényege, hogy a Nap delelését nem a legmagasabb helyzetbõl, hanem az azt megelõzõ és követõ, azonos látszólagos magasságú helyzetek idejének számtani közepébõl határozzuk meg. Azért célszerû ez a módszer, mert a mért mennyiség maximumának közelében sok ,,szimmetrikus helyzet'' található (tehát sok mérési adat összevetésére van lehetõség), míg magának a maximumhelynek megfigyelése csak egyetlen mért mennyiséget jelentene. A ,,közepelõs'' módszer akkor is ad használható mérési eredményt, ha a ,,deleléskor'' éppen nem is süt a Nap.

Megyeri Ágnes (Monor, József A. Gimn. II. o.t.) az azonos napmagasságú helyzetek megfigyeléséhez a következõ eszközt készítette el. Egy fakeretre mûanyagcsövet rögzített. A keretet egy vékony, erõs huzallal felfüggesztette, az aljára pedig egy másik huzallal egy nehezéket (téglát) függesztett, melyet egy vödör vízbe lógatott. A nehezék a huzalt függõleges helyzetben tartotta, a víz a széllökések okozta lengések csillapítására szolgált. A mûanyagcsõ így a huzal körül könnyen elfordíthatóvá vált, de a függõlegessel bezárt szöge nem változott. A csõ egyik (a Nap felöli) végét keménypapírral zárta le, melynek közepére kb. 2 mm átmérõjû lyukat fúrt. A csõ másik végére ,,kockás papírt'' tett, melyre szálkeresztet rajzolt. A keretet délelõtt úgy állította be, hogy a lyukon át érkezõ fény a szálkereszt felett kb 5 mm-nyire legyen. Az idõ múltával a lassan mozgó fényfolt kétszer is áthalad a szálkereszt egyik tengelyén. Az áthaladások mérhetõ idõpontjainak számtani közepe adja a delelés idejét. A mérés szerint a Nap 1997. április 9-én Ceglédbercelen 12 óra 42 perckor delelt. Hasonló módszerrel, de egy hosszú rúd árnyékának hosszát figyelve Orosz Gábor (Miskolc, Földes F. Gimn. IV. o.t.) azt mérte, hogy a Nap április 9-én Edelényben 12h 38' 15''-kor delelt, s a mérés kb. percnyi pontosságú.

A különbözõ versenyzõk mérési adatainak eltérését (a mérési hibák mellett) a helyi idõ és a zónaidõ (földrajzi helyzettõl függõ) különbözõsége, valamint a valódi helyi idõ és a közepes helyi idõ eltérése okozza. Ez utóbbi a Föld pályának excentricitásából (nem egyenletes keringési sebességébõl) adódik, s a napról napra változik. (A mérési jegyzõkönyvben tehát azt is fel kell tüntetni, hogy melyik hónap hányadik napján végeztük el a mérést. Ezt sajnos több versenyzõ is elmulasztotta.)


Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Ivády Balázs
  • Megyeri Ágnes
  • Orosz Gábor
  URI STRING  
/show/187/F-J-B
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
609,080 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0004
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0160
Total Execution Time  0.0164
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0003   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('dc501eb90dedf20d7ca79005a106ef22''18.232.124.77''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1566736429) 
0.0004   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0004   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '187' 
0.0003   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '187' 
0.0002   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '187' 
0.0002   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '187' 
0.0002   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '187' 
0.0002   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '187' 
0.0002   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '187'